Zoneterapi

zoneterapi

Formålet med zoneterapi er at genoprette balancen i kroppen. Det kan give lindring og nyt eller forøge velvære.

Zoneterapi (kaldes også reflexzoneterapi) virker på den måde, at behandleren trykker dig på fødderne og på den måde påvirker forskellige dele af kroppen (organer, kropsafsnit).

Ud fra dine symptomer stiller jeg en diagnose over, hvor ubalancen er placeret, og tilrettelægger min behandling herefter. Selve zoneterapibehandlingen udføres bl.a. gennem en trykpåvirkning på føddernes over- og undersider, men andre supplerende råd og behandlinger kan komme på tale.

 

Kan alle få zoneterapi

Ja – og resultatet forudsætter ikke nogen bestemt holdning til altenativ behandling fra din side.

 

Børn og voksne

Zoneterapi er velegnet til alle aldersgrupper.

 

TKZ ® Zoneterapi

zoneterapiTKZ ® zoneterapi følger de tusind år gamle kinesiske teorier, der opfatter kroppen som en helhed – eller et energikredsløb – hvor de forskellige organer har en indbyrdes afhængighed og hvor hver enkelt funktion indgår i det overordnede energikredsløb.

Denne zoneterapi støtter sig bl.a. på akupunkturens viden om kroppens meridianbaner, som er en slags “energinetværk”, der relaterer sig til de tolv organer. De tolv organer styrer kroppens funktioner i forhold til forskellige kropsvæv og sanseorganer, hvorfor jeg f.eks. spørger ind til din fordøjelse, vandladning og spisevaner m.m. og sammenholder dette med evt. muskel- eller ledsmerter. Herved kan jeg danne mig et HELHEDSBILLEDE af din tilstand. Det er således muligt at fjerne ubalancen og hermed årsagen til problemets opståen, og ikke bare mildne symptomerne, hvorved problemet løses permanent.

 

Din sikkerhed

tkzlogoSom medlem af tkz®foreningen i Danmark overholder jeg foreningens etiske regler b.la. om, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet og at tavshedspligt er en selvfølge.

Se evt. nærmere på tkz®foreningens hjemmeside på tkz.dk.

RAB_logoSom zoneterapeut er jeg Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Se evt. nærmere om registreringsordningen for alternative behandlere på RABforums hjemmeside på rabforum.dk