Bach’s blomsterremedier™

Kastanie2Dr. Edward Bach (1886-1936), der har udviklet systemet med de 38 “Blomsterremedier” samt det kombinerede remedie “Recue Remedy”, har udviklet og sammensat systemet ud fra følgende enkle og logiske ide:

“Sygdom er hverken en grusomhed eller en straf, men ene og alene en rettesnor – et værktøj – til at gøre os opmærksomme på vore fejl, for at holde os tilbage fra større fejl og derved hindre os i at anrette mere skade på os selv. Således kan vi komme tilbage til den vej, der er vores krops sandheds vej, fra hvilken, vi aldrig skulle have været kommet bort”.

Sundhed er – som en følge heraf – at personligheden får eller finder en samklang med sig selv, der medfører, at vi som mennesker er stærke, sunde og harmoniske.

De 38 remedier er alle tilberedte af blomster fra vilde, ugiftige planter og træer – og ingen af dem er skadelige eller vanedannende.

Hvert remedie er tilknyttet én af nedenstående 7 hovedbeskrivelser af sindstilstande

 1. Frygt
 2. Ubeslutsomhed og usikkerhed
 3. Utilstrækkelig interesse for nuværende forhold
 4. Ensomhed
 5. Overfølsomhed for påvirkninger, tanker og ideer
 6. Modløshed og fortvivlelse
 7. Overbekymring for andres velfærd

Det er terapeutens opgave – gennem samtale – at afdække personens personlighed, temperement, almindelige livssyn, bekymringer o.s.v. samt eventuelle årsager til disse, for der igennem at finde den blanding af remedier, der bedst støtter i en given situation.

 

Generelt om de anvendte blomster

AebleBach’s Blomster er fuldstændigt sikre at bruge, fordi de

 • ikke er giftige
 • er uden bivirkninger
 • er uden nogen form for afhængighedsskabelse
 • ikke kan overdoseres
 • kan bruges sammen med al anden medicin og behandling

Bach’s Blomster er homøopatiske produkter, hvilket bl.a. vil sige, at det er ganske små doser af det aktive stof, der indeholdes i de enkelte produkter.

Ved behandling med remedierne fås en flaske med dråbetæller, der indeholder højest 5 forskellige remedier blandet med kildevand og lidt cognac – det sidste af hensyn til konservering. Af denne flaskes indhold tages 4 dråber i lidt vand – mindst 4 gange dagligt.

Bach's blomsterremedier

Fotos: Copyright Olejann Malchau – 2000, Kim Malchau 2005