Profil

Baggrund

Olejann MalchauSom efterkrigstidsbarn (2. verdenskrig!) er jeg vokset op på Amager og på Frederiksberg. Min far var købmand og min mor hovedsageligt hjemmearbejdende.

Efter en etatsuddannelse med mangeartede arbejdsopgaver i både drift og i administration – i mange år i chefjobs – står det klart for mig, at den bedste mulighed for at bevare et godt helbred, et godt humør og et optimalt velbefindende er, at der er overensstemmelse imellem det vi laver, og det vi har “lyst til”. D.v.s. at vores krop og sind skal være i balance. Derfor begyndte jeg at uddanne mig til såkaldt “alternativ behandler” og har nu gjort dette arbejde til mit erhverv.

Blandt de emner, der også interesserer mig, er forholdet imellem traditionel vestlig lægevidenskab og de mere holistiske (helhedsorienterede) metoder, f. eks. Kinesisk akupunktur – der er mere end 4000 år ældre end den vestlige lægevidenskab. Og ikke mindst en relevant dialog. Det er min opfattelse, at de “østerlandske” og vestlige behandlingsmetoder supplerer hinanden på en god og relevant måde, og at begge behandlingsmetoder kræver gensidig respekt.

Uddannelse

Udover mine erhvervsuddannelser, som blandt meget andet omfatter merkonomuddannelser i organisation og markedsføring samt leder- og chefuddannelser, er jeg uddannet

  • som eksamineret kinesisk kropsakupunktør på Helseskolen i Søborg (Registreret behandler) – medlem af Praktiserende Akupunktører
  • som eksamineret TKZ®Zoneterapeut på Helseskolen i Søborg (Registreret behandler) – medlem af tkz®foreningen for zoneterapeuter
  • som certificeret NLP-practitioner fra NLP Huset i Valby
  • som kinesisk øreakupunktør på Helseskolen i Søborg
  • i Bachs Blomsterterapi på Center for Alternative Sundhedsuddannelser
  • i vestlig anatomi, fysiologi og sygdomslære, efter Sundhedsstyrelsens bestemmelser, på Helseskolen i Søborg
  • i healing, Reiki 1 og 2, hos reikimester Omaya Axø
  • i Mørkeberg Muskelterapi hos Henning Mørkeberg
  • voksenpædagogisk uddannelse

(Registreret behandler)” betyder, at jeg opfylder Sundhedsstyrelsens bestemmelser og er godkendt “Registreret Behandler” gennem de nævnte brancheorganisationer, jf. lov nr. 351 af 19.5.2004.

Tillidshverv

RAB_logoJeg har tidligere været medlem af Styrelsen for Patientsikkerheds råd vedrørende alternativ behandling.

Se evt. nærmere om registreringsordningen for alternative behandlere på RABforums hjemmeside på rabforum.dk.

tkz_logoJeg er tillige medlem af bestyrelsen i tkz®foreningen – for zoneterapeuter. Se evt. nærmere på tkz®foreningens hjemmeside på tkz.dk.

Undervisning og foredrag

Jeg underviser både kommende og færdiguddannede behandlere i bl.a. markedsføring, klinikdrift, øreakupunktur og zoneterapi.

Jeg holder gerne foredrag og oplæg med forskellige tilgange til den såkaldte alternative behandling m.m.

Da min store fritidsinteresse er vikingetiden, har jeg også mulighed for at fortælle om dette tidsafsnit af vores kultur. Se evt. olejann.malchau.dk.