NLP

NLP betyder NeuroLingvistisk Programmering – eller psykologi.

Neuro betyder, at der er en snæver sammenhæng mellem vore nervebaner (og dermed hjernen) og de indtryk vi modtager gennem vore sanser.

Lingvistisk vil sige, at der er en snæver sammenhæng mellem det vi oplever gennem vore sanser og de ord, vi sætter på vore oplevelser – vores sprog.

Programmering fordi vi gennem vore oplevelser og de ord og billeder vi – bevidst eller ubevidst – gemmer på (husker), “programmerer” os selv med positive eller negative indtryk.

Det er denne viden, der også giver os muligheden for at foretage en “omprogrammering” af eventuelt uhensigtsmæssige “programmer” – eller uhensigtsmæssig adfærd.

NLP’s historie

Baggrunden for NLP er skabt af sprogforskeren Richard Bandler og psykologen John Grinder så sent som i midten af 1970’erne.

De satte sig sammen det mål at udforske, hvorfor nogle mennesker effektivt kan sættes i stand til at gennemføre store positive forandringer i deres tilværelse til glæde for sig selv og andre – mens andre mennesker kun vanskeligt eller slet ikke kunne ændre eller forme deres liv i positiv retning.

Svaret blev, at der i den effektive ændringsproces sker en bevidst anvendelse af særlige sprogmønstre og bestemte personlige strategier som erfaringsvist har vist sig effektive (“modeling”). Det er f.eks. spørgeteknik, konstatering af, hvordan det enkelte menneske foretrækker at kommunikere (lyd, billeder, følelser o.s.v.) og om det er bedst at være specifik eller generel i den enkelte situation.

Din sikkerhed

Jeg overholder alle etiske regler, bl.a. kravet om, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet. Og så overholder jeg naturligvis GDPR vedrørende personlige og følsomme data, herunder tavshedspligt.