Tilskud til akupunktur

danmarkSygeforsikringen “danmark” giver tilskud til akupunktur til sine medlemmer i gruppe 1, 2 og 5.

Der gives tilskud efter følgende retningslinier:

 

Tilskud

For akupunkturbehandling – efter en stillet lægelig diagnose (der ikke er det samme som en skriftlig henvisning) – udført af en Registreret akupunktør, ydes tilskud, som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til èn 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til akupunktur, at oplysning herom indberettes elektronisk fra akupunktøren til “danmark” efter fastlagt specifikation.

1. konsultation 30% af udgiften, dog max. 110 kr.
Normal behandling 30% af udgiften, dog max. 70 kr.

Der kan max. indenfor 12 måneder gives et samlet tilskud til akupunktur på 600 kr.